Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall

Sansevieria "Fernwood" - 3.5FT Tall

Regular price $60.00
Unit price  per 

Pot Size: 10"