Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall
Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall

Sansevieria "Fernwood" - 2.5FT Tall

Regular price $45.00
Unit price  per 

Pot Size: 8"