Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall
Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall

Sansevieria Powysii "Blue Kew" - 14" Tall

Regular price $40.00
Unit price  per 

Pot Size: 10"