Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT
Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT

Sansevieria Fernwood "Mikado" - 2FT

Regular price $35.00
Unit price  per 

Pot Size: 8"